تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ - ۰۳: ۲۱

اپرای «آخرین درخت فرش» در تپه سیلک کاشان

اپرای «آخرین درخت فرش» در محل تپه های باستانی هفت هزار ساله سیلک کاشان در حال برگزاری است. این اپرا تلفیقی از موسیقی و تئاتر است و در آن ۳۰ بازیگر و ۲۵ نوازنده حضور دارند.اُپرا آمیزه‌ای از موسیقی و نمایش است تا حقیقت به تصویر کشیده شود. از این رو برای خلق آثار اپرایی باید در دو بخش موسیقی و نمایش عالم بود تا پدیده‌ای درخور تحسین ایجاد کرد.

لوگوی ویترین